Herkules/Herakles

Dalam mitologi Yunani, Herakles memiliki arti kejayaan Hera, atau berjaya melalui Hera. Herakles seorang pahlawan anak Zeus dan Alkmene, serta anak angkat Amfitrion dan cicit dari Perseus. Herakles merupakan pahlawan … Read More